Drenaj Uygulamaları

Peyzaj uygulaması yapılan alanlarda drenaj da bir tesviye türüdür.Yağmur suları toprak tarafından emilir.

Drenaj UygulamalarıToprak beslendikten sonra su yüzeysel akışa geçer ve çukurlarda birikir. Bu suların alandan uzaklaştırılması için drenaj yapılır. Drenaj yapılan alanlarda hafif bir eğim(minimum eğim) verilir (genelde %1).Bu çalışma suyun nereden ve ne miktarda geldiğine gore yapılır.

Alanda belirlenen son toprak koduna göre ortalama m2 ?ye gore drenaj sistemi yapılacaktır. Ana hatlar ve kılcal hatlarda alandaki toprak derinliğine gore çukurlar içine öncelikle geotekstil serilerek, geotekstilin içine mıcır yerleştirilecektir. Mıcır yerleşiminden sonra, ana hatlarda (100 mm?lik)geniş borular , tali hatlarda ise (80 mm?lik gibi) dar çaplı delikli drenflex boruları kullanılacaktır. Drenflex borusu alanda yapılacak olan nivo ölçümüne göre %1 eğimle serilecektir. Ana hatlar ve kılcal hatlar bağlantı yerlerinden birbirlerine T boruları ile bağlanacaktır. Bağlantı yerlerinde bu bağlantı malzemeleri kullanmak esastır. Kılcal hatların açık uçlarına hava sirkülayonunu sağlamak için süzgeçlerle kapatılacaktır. Toprak kapatılmadan önce kanallara su verilerek test ve kontroller yapılarak drenaj sistemi tamamlanacaktır. Drenaj sistemi arazideki yerleri belirli olan en yakın sadece yağmur suyu rögarlarına bağlanarak çalışır hale getirilecektir.
Drenaj Uygulamaları
Drenaj Uygulamaları
Drenaj Uygulamaları