Gübre Gübreleme Gübreler

Tarımsal üretimde amaç olabildiğince yüksek ürünü yüksek bir kalite ile elde etmektir. elde edilecek ürünün miktar olarak fazlalığı yanıda bu ürün ün yüksek değerde olması da amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşmak için tarımda kullanılan kültürel tedbirlerin başında gübreleme gelmektedir. Gübre verimliliği arttırmak amacıyla toprağa katılan maddelerdir.

Kökeni ne göre gübreleri gruplandırmak mümkündür.Bitkiler için önemli besin maddeleri:

A - Makro elementler :N-P-K-Ca-Mg-S,Na
B - Mikro elementler: Fe-Cu-Mn-Zn,Mb,B,Cl
C- C-H-N: organik maddenin yapısına katıldığı için bitkilerce çok kullanılm aktadır.
C (Karbon) Havadan sağlandığı Hidrojen ve oksijende su yoluyla bitkice temin edildiğinden noksanlıkları söz konusu değildir.

Makro elementlerden Azot (N), Fosfor(P) ,Potasyum (K) bitkisel organiz mada en çok miktarda kullanıldığından top rakta noksanlıklarına çok rast lanan bitki besin maddeleleridir.
Bu nedenle bugün dünyada en çok üretimi yapılan ticari gübrelerdirler.

Gübrelemenin doğru ve dengeli uygulaması için Toprak ve bitki faktörlerinin dikkate alınması gerekir. Toprak analizi ile toprakta eksik olan bitki besin maddesi tesbit edilmelidir. Birde her bitkinin torpak ve besin mad deleri istediği farklıdır, Gübreleme yaparken bu durum gözönü nde bulundurulalıdır.

Azot (N) Fosfor (P), ve K (Potasyumlu) gübreleri bitkiler yeterince alamazlarsa, bunların eksikliğinde ortaya çıkan araz, gelişmenin yavaş olması noksanlığın devamlı (uzun) sürdüğü hallerde ise bitkinin zayıflayıp ölmesi çiçek teşekkülünün zayıflaması, çiçek sayısının azalması, çiçeklerin küçük kalmaları ve çiçek renklerininde çoğunlukla bozulmasına neden olur.